ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .
Όσα από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διαθέτουν διδακτορικό πρέπει να συνεχίσουν να έχουν αυτοδύναμο εργο.Τονίζω επίσης ότι πρέπει να ψηφίζουν στις πρυτανικές εκλογές. Παράλληλα να εξεταστεί και ένας τρόπος εξέλιξης τους.