Παρέμβασή μου στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την Ελλάδα ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και το ρολό του ΟΣΕ.