ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. (Στις 25-10-21)

Επεξεργαζόμαστε ένα νομοσχέδιο που πραγματικά στο τομέα της εξέτασης των νέων οδηγών, εισάγει ρυθμίσεις που το κάνουν διαφανέστερο και περισσότερο ευέλικτο. Έχω την εντύπωση ότι πέρα από επιμέρους διαφωνίες συγκεντρώνει την θετική αντιμετώπιση πολλών πλευρών της Βουλής, αλλά και όσων εμπλέκονται επαγγελματικά με το αντικείμενο.
Θεωρώ ότι το υπουργείο θα δεχθεί την άποψη των ιδιοκτητών των σχολών οδήγησης ότι οι εκπαιδευτές πρέπει να κάθονται κατά την διάρκεια της εξέτασης στο διπλανό του οδηγού κάθισμα. Παράλληλα ακούω με κατανόηση την άποψη ότι θα πρέπει με συγκεκριμένα κριτήρια να αποκτούν άδεια εξέτασης και ιδιώτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται όταν το σύστημα με τους δημόσιους υπαλλήλους έχει πρόβλημα να ανταποκριθεί στις κάθε φορά διαμορφωμένες συνθήκες. Επίσης, κύριε Υπουργέ πιστεύω ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής πρέπει να βρεθεί τρόπος να δοθούν κωδικοί πρόσβασης για μαζικές ψηφιακές καταθέσεις στους ιδιοκτήτες οδήγησης, ένα θέμα που αφορά το gov.gr και  το έχω υπόψη μου γιατί αντίστοιχο αίτημα υπάρχει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις άδειες οδήγησης μικρών σκαφών.
Θα ήθελα, όμως, να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα τα οποία ίσως πρέπει να τύχουν επανεξέταση.
Θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστεί το άρθρο 60 που είχε έρθει για ψήφιση με το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια και τελικά αποσύρθηκε. Με το άρθρο αυτό δίνεται παράταση άλλων δύο χρόνων σε όσους δεν συμμορφώθηκαν με τον Ν3887/2010 και διατηρούν ακόμη της ΙΜΕ, Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες. Από 10 χρόνια γίνεται η διάρκεια 12. Πρόκειται για αθέμιτο ανταγωνισμό για την πλειοψηφία των μεταφορικών εταιρειών που συμμορφώθηκε διότι διατηρείται έτσι ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για τις υπόλοιπες. Προσοχή αφορά πολύ λίγες και συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες. Το ζητεί η ΟΦΑΕΕ (Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών)
Στο άρθρο27 επίσης υπάρχει ο περιορισμός του ΠΔ 208/2002 για όσους δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους θέλουν να ανανεώσουν την άδεια εκπαιδευτή. Γιατί αυτή η δυνατότητα να μην ισχύει και για τους υπόλοιπους που την απέκτησαν μετά την έκδοση του Π.Δ. και να καθορίζεται γι’αυτούς ασυμβίβαστο;
Τέλος, έρχομαι σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό που δεν αφορά το νομοσχέδιο. Πρόκειται συγκεκριμένα για την ανάγκη δημιουργίας μικτών κλιμακίων έλεγχου (ΜΚΕ).
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού από φορτηγά τρίτων χωρών ή και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των Ελλήνων αυτοκινητιστών διεθνών μεταφορών. Γι’ αυτόν το λόγο, καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση μικτών κλιμακίων καθ’ οδών ελέγχων, ειδικά στα σημεία των κύριων ελευθέρων εισόδων της χώρας μας. Μετά την ορθή εφαρμογή τους θα περιοριστεί η παράνομη μεταφορά, η απώλεια εσόδων του δημοσίου ενώ θα προκύψουν οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου (ΜΚΕ) προβλέφθηκαν από το Ν. 2801/2000, διατηρήθηκαν και μετά την ισχύ του Ν. 3446/2006, χωρίς όμως να έχουν δραστηριοποιηθεί παρά μόνο σε ορισμένες περιφέρειες στις οποίες διενεργούνται με μικρή συχνότητα έλεγχοι εντός του ωραρίου. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις ως προληπτικό μέτρο και ορίζει τη διενέργεια συντονισμένων ελέγχων με ελεγκτικές αρχές άλλων κρατών μελών.
Για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους είναι σημαντικό να στελεχωθούν, όχι μόνο από εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και της Τροχαίας ή του Λιμενικού Σώματος αλλά και από τελωνειακούς υπαλλήλους, ιδίως για τον έλεγχο του χρησιμοποιημένου καυσίμου και των συνοδευόμενων τελωνειακών εγγράφων. Επίσης, από εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα διαπιστώνει την τήρηση των κανόνων υγιεινής αγροτικών και κτηνιατρικών προϊόντων. Τέλος, από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. ή του ΣΔΟΕ για τον έλεγχο των τιμολογίων και την αντιστοίχιση τους με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, ενώ εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται απαραίτητος για τον έλεγχο της νομιμότητας της σχέσης εργασίας οδηγού και εργοδότη. Αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτείται να διασφαλιστούν τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα, όπως ο απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με VAN, όπως ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριοι Υπουργοί,
Να σημειώσω ακόμη ότι η ανανέωση διπλωμάτων γίνεται με μεγάλο κόστος με χαρτόσημο να πλησιάζει τα 200 ευρώ  αμοιβή σχολής οδηγών και γιατρούς. Μάλιστα αυτό θα απαιτείται κάθε τρία χρόνια. Παρακαλώ να δείτε με κατανόηση τη μείωση του συγκεκριμένου κόστους.