Περί μη υποψηφιότητας Μπουτάρη

Τμήμα απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης για τη μη υποψηφιότητα Μπουτάρη και τις δημοτικές εκλογές στον Δήμο Θεσσαλονίκης στον “odysseia.gr”.