ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Στις 10-05-2022)

Τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» και εξασφαλίζει επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων στα φαρμακεία.