ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ( Στο Κανάλι της Βουλής, 8-2-2024)

– Η κυβέρνηση πήρε, παίρνει και θα συνεχίσει να παίρνει μέτρα για τους αγρότες.
-Στα πανεπιστήμια, όμως, πρέπει με ευθύνη πρυτάνεων και κυβέρνησης να αποκατασταθεί η τάξη.
-Επί της αρχής, όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, πρέπει να συμφωνήσουν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και μετά πρέπει να συζητήσουμε για τις δικλείδες ασφαλείας.