«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

Οι συμπολίτες μας με αναπηρία, αποκτούν από σήμερα έναν αληθινό «Προσωπικό Βοηθό».
Μια κομβικής σημασίας δράση ξεκινάει το πιλοτικό της ταξίδι και σύντομα θα απλωθεί σε όλη την επικράτεια.
Όταν τα λόγια συνοδεύονται από αποτελεσματικές πράξεις, τότε μπορούμε να φανούμε πραγματικά χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο.