Προστασία – αναβάθμιση του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης και μετατροπή του σε ελεγχόμενο Μητροπολιτικό Δάσος-Πάρκο

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη
(Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά)
Το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης «Σέιχ Σου» με έκταση 30.000 στρ. περίπου στα ΒΑ της πόλης, αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και είναι απαραίτητο για την πόλη, κυρίως για τους παρακάτω λόγους:
α) είναι ένα βιολογικό εργοστάσιο το οποίο απορροφά το CO2 της ατμόσφαιρας παράγοντας αδιάκοπα οξυγόνο, ενώ μειώνει την πυκνότητα των διαφόρων ρυπαντών στην ατμόσφαιρα και
β) λειτουργεί ως υδρονομικό δάσος, δηλαδή μειώνει την ένταση των καταιγίδων και με το πλέγμα των ριζών των δένδρων και των θάμνων λειτουργεί ως φυσικός οπλισμός του εδάφους προστατεύοντας το έδαφος από τις διαβρώσεις, μειώνοντας τις πλημμυρικές παροχές και αποτρέποντας τους χειμάρρους.
Ο κίνδυνος όμως μιας μεγάλης πυρκαγιάς, όπως αυτή του 1997, είναι υπαρκτός. Απαιτείται κανονισμός αντιπυρικής οργάνωσης, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά άμεσα, ει δυνατόν στα πρώτα 10 λεπτά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, πρέπει το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης να τεθεί υπό ειδική διαχείριση, με στόχο την πλέον οργανωμένη και αποτελεσματική αντιπυρική προστασία του, την αναβάθμισή του και τη μετατροπή του σε ένα ελεγχόμενο «Μητροπολιτικό Δάσος-Πάρκο». Αυτό πιθανώς μπορεί να γίνει με τη σύσταση μιας αυτοτελούς υπηρεσίας, στα πρότυπα της διαχείρισης της λίμνης Κορώνειας, με τη συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας και του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Στόχος της υπηρεσίας αυτής θα είναι η σύνταξη και η τήρηση των απαραίτητων μελετών αναβάθμισης του φυτικού περιβάλλοντος και των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και φυτοπροστασίας καθώς και η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας για την αποτελεσματικότερη αντιπυρική του προστασία.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθεί το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης σε ένα «Μητροπολιτικό Δάσος Πάρκο» με στόχο την αποτελεσματικότερη πυροπροστασία και φυτοπροστασία;
Αρχείο Ερώτησης:

Αρχείο Απάντησης: