ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΥΝΟΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ( ΣΤΟΝ REAL FM , 3-1-2023 )