ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ.

Με υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών επεκτείνεται η παροχή εγγύησης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τραπεζικά ιδρύματα για τη στεγαστική αποκατάσταση των Παλιννοστούντων ομογενών από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης και δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο από τις δόσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.