ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ

Ως πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων έργων έχω ιδία εμπειρία από τα θέματα που έχουν, κυρίως στα έργα υποδομών και στη χρηματοδότηση τους, τα νησιά. Σήμερα η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κάνει κάποια έργα στα νησιά αλλά η προσπάθεια αυτή πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο μέσα από το πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» το οποίο θα στηρίξει τις υποδομές αυτές. Τοποθέτησή μου στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.