ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. (Αναφορά μου στον Υπουργό Ανάπτυξης)

Αθήνα, 23/04/2024
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
Προς: Τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο»
Καταθέτω ως αναφορά τη συνημμένη επιστολή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής.
 
Ο αναφέρων βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος