Σαββατοκύριακο με περιβαλλοντική ενημέρωση στο Sani Resort

Σαββατοκύριακο στο Sani Resort αφιερωμένο στην ενημέρωση για τη ρύπανση των θαλασσών από τα πλαστικά, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιβαλλοντική ενημέρωση και την τελική φάση του διαγωνισμού καινοτομίας με τη συμμετοχή νέων, με εφαρμόσιμες ιδέες για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης πλαστικών μιας χρήσης.
Η διοργάνωση όλης της σπουδαίας αυτής δράσης οφείλεται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη, το Sani Resort, την Lidl Hellas και την εταιρία καινοτομίας και τεχνολογίας CrowdPolicy υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.