Σήμερα, πρέπει να συζητάμε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και συγκεκριμένα για την τριετή αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή και όχι για μία ατυχή επιλογή. Όσον αφορά στον ορισμό των διοικητών των νοσοκομείων η Κυβέρνηση θέτει για πρώτη φορά ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.