ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. (Στις 20-10-2021)

Στη συνάντησή μου με τον πρεσβευτή της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα κύριο Τζονγκ Ιλ Λη κυριάρχησαν θέματα που αφορούν κυρίως στη μεγάλη ανάπτυξη η οποία υπάρχει στη φίλη χώρα στον τομέα της τεχνολογίας.
Οι δύο χώρες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες σε τομείς όπως είναι η ιστορία, ο σαφής δυτικός προσανατολισμός και οι ισχυροί δεσμοί των οικογενειών.