Συζητάμε σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εναλλακτικού καυσίμου RSD/SRF

Συζητάμε σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εναλλακτικού καυσίμου RSD/SRF που παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων και για την κρίση του κορονοϊού, στο Flash Radio 99,4 fm, στην εκπομπή «Δρομο-λόγιο», με τον Θωμά Καλέση.