Συζήτηση με συναδέλφους της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών. (Στις 21-12-2021)

Συζητάμε με συναδέλφους της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών(ΔΚΜ) για το γενικότερο κλίμα στο επάγγελμα μας σήμερα. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι το 2022 προβλέπεται να έχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών μας, ως συνέπεια μεθοδικών κινήσεων και μεταρρυθμίσεων από τη πλευρά της κυβέρνησης. Επενδύσεις, κατασκευές, μελέτες και δημόσια έργα δίνουν τον τόνο. Ήδη η ανεργία των μηχανικών έχει ελαχιστοποιηθεί, ενώ υπάρχει έλλειψη συνεργείων.