κ. Μαμουλάκη σκεφτήκατε καλά πριν μιλήσετε σε αυτήν την αίθουσα για τη λέξη εμπιστοσύνη?

κ. Μαμουλάκη σκεφτήκατε καλά πριν μιλήσετε σε αυτήν την αίθουσα για τη λέξη εμπιστοσύνη? Εμπιστοσύνη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Είναι πρωτοφανές, μια κυβέρνηση μετά από ένα χρόνο διακυβέρνησης, μέσα σε μια φοβερή κρίση, να έχει αυξήσει το βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό συμβαίνει γιατί λειτουργεί το επιτελικό κράτος που όταν οι δράσεις έχουν πρόβλημα επεμβαίνει και λύνει προβλήματα εν τη γενέσει τους.
Τι είναι αυτό το φετίχ σας με το Ελληνικό? Μπορεί να υποτιμήσαμε την πολυπλοκότητα, όπως είπε και ο πρωθυπουργός από αυτό το βήμα, αλλά λύνονται τα προβλήματα το ένα πίσω από το άλλο. Επίσης είπατε ότι το κράτος πληρώνει τις κατεδαφίσεις. Λάθος κάνετε, ο επενδυτής πληρώνει. Δείτε το καλά αυτό και μετά μπορείτε να ζητήσετε πολιτικά συγγνώμη.
Η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος συνδυασμένων μεταφορών και αυτός ο σχεδιασμός εξυπηρετείται και από τη συγκεκριμένη τροπολογία.
Ομιλία μου στην ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».