ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Είναι αναγκαία η προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των λαϊκών αγορών, χωρίς  όμως να χάσουν τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους που είναι η προσφορά φθηνών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων απευθείας από το χωράφι στον καταναλωτή.
 
ΠΟΥ ΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.
Τονίζω ότι αποτελούν ψεύδη οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης ότι ιδιωτικοποιούνται οι λαϊκές αγορές ή παραδίδονται σε εταιρείες και διαβεβαιώνω, επίσης, ότι οι άδειες όσων δραστηριοποιούνται σήμερα στις αγορές θα ανανεώνονται αυτόματα με απλή προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, ενώ οι άδειες των επαγγελματιών θα μπορούν να μεταβιβάζονται συνεχώς από γενιά σε γενιά.
 
ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Σήμερα, απαγορεύεται στους παραγωγούς να προμηθεύονται από το εμπόριο προϊόντα και να τα διοχετεύουν στους καταναλωτές μέσω των λαϊκών αγορών. Παρατηρείται, όμως, το φαινόμενο κάποιοι παραγωγοί να καταφεύγουν στην παραπάνω διαδικασία λόγω μειωμένης παραγωγής οφειλόμενης σε συνθήκες για τις οποίες αντικειμενικά δεν έχουν ευθύνη (καιρικές συνθήκες, αρρώστιες παραγωγής, κλπ), ενώ οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ορισμένοι το κάνουν με σκοπό να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων τους. Σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε αυτήν την στρέβλωση το υπουργείο θεσμοθετεί τη δυνατότητα των παραγωγών να μετατρέπονται σε επαγγελματίες, με κίνδυνο να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας και να αυξηθούν οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Άλλωστε, η δουλειά του εμπόρου δεν είναι το ίδιο απαιτητική και κουραστική με του παραγωγού. Επιπλέον, θα αλλοιωθεί και η εικόνα που απαιτεί να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές κατά 50% παραγωγοί και κατά 50% επαγγελματίες. Εναλλακτικά, προτείνω να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να προμηθεύονται νόμιμα ένα προκαθορισμένο ποσοστό προϊόντων με βάση τη δηλωμένη παραγωγή τους από το ελεύθερο εμπόριο. Θα μπορούσε, επίσης, συμπληρωματικά να καθιερωθεί για τους παραγωγούς το καθεστώς των παράλληλων εισοδημάτων, ώστε να φορολογούνται ανάλογα.
Σήμερα, επίσης, οι υπηρεσίες πολλών Περιφερειών στερούνται ανθρωπίνου δυναμικού και έτσι οι αιτήσεις των αδειούχων παραγωγών για μια θέση στις λαϊκές αγορές εξετάζονται μετά από διάστημα πάρα πολλών μηνών έως και ετών.  Παράλληλα οι συνδικαλιστές αναλαμβάνουν να τους τοποθετούν εκτός διαδικασίας σε διαθέσιμες θέσεις.  Η κατάσταση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη εφόσον η πολιτεία αποφασίσει να μην εκδίδονται οι νέες άδειες παραγωγών από τους οικείους δήμους, αλλά μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να παρέχεται άδεια θέσης. Διαφορετικά θα έχουμε παραγωγούς, που θα κατέχουν άδεια, χωρίς για χρόνια να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, λόγω μη ύπαρξης θεσμοθετημένων από τη διαδικασία θέσεων.
Οι παραγωγοί δεν πρέπει, επίσης,  να είναι αναγκασμένοι να διαθέτουν τουλάχιστον το 70% της παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές με βάση τον ΟΣΔΕ, αλλά όπως ισχύει σήμερα με βάση τη δική τους υπεύθυνη δήλωση προς το φορέα λειτουργίας.
Παράλληλα, οι διοικητικές ποινές και τα πρόστιμα θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με αυτά του στάσιμου εμπορίου.
Για τους επαγγελματίες στη μοριοδότηση επί ισοβαθμίας προτείνω να επανεξεταστεί η θέσπιση κριτηρίου μεγαλύτερης προσφοράς και στους παραγωγούς το μεγαλύτερο εκκαθαριστικό εφορίας. Πρέπει να  αναθεωρηθεί, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, η υποχρεωτική ανάρτηση από κάθε παραγωγό των τιμών και των ποσοτήτων κάθε πρωί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Τέλος, πρέπει να καθιερωθεί μόνο η μονοπρόσωπη ΙΚΕ ως μορφή εταιρείας δυναμένης να δραστηριοποιηθεί στον χώρο των λαϊκών αγορών.
ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
Απαιτείται να προσελκύσουμε νέους και πιστοποιημένους αγρότες στις λαϊκές αγορές. Συμφωνώ λοιπόν επί ισοβαθμίας των κοινωνικών κριτηρίων να παίζει ρόλο για τους παραγωγούς στη μοριοδότηση, με λίγα επιπλέον μόρια, και η ύπαρξη προσόντων που θα έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή.
Το νομοσχέδιο εισάγει και άλλα στοιχεία, όπως είναι η μετατροπή ορισμένων λαϊκών αγορών σε πρότυπες (με ομοιόμορφους πάγκους και τέντες, διαφορετικά χρώματα για τις τέντες παραγωγών και επαγγελματιών και κονκάρδες με τα στοιχεία των πωλητών), αλλαγή η οποία θα βοηθήσει συνολικά να εκσυγχρονιστεί η εμφάνιση και η λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Επίσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα απονομής των αδειών θέσης θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο αν οι Περιφέρειες είχαν τη λειτουργική υποδομή να τις αποδίδουν σε μικρό χρονικό διάστημα.