Στην παρουσίαση βιβλίου του συναδέλφου μου Ζήση Παπασταμάτη με τίτλο «Εκτέλεση – Επίβλεψη ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» αναφέρομαι στην εμπειρία μου από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.