Στο Deaf Festival (Φεστιβάλ Κωφών) αναφέρομαι στην ατυχή τακτική ορισμένων πολιτικών να περιγράφουν προβλήματα και λύσεις χωρίς να ενεργούν ανάλογα.