Στον κάθετο οδικό άξονα της Εγνατίας, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας.

Σου δημιουργούνται ωραία συναισθήματα όταν ταξιδεύεις σε οδικούς άξονες, στην υλοποίηση των οποίων συνέβαλες και εσύ. (Τώρα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας, Θεσσαλονίκη-Σέρρες -Προμαχώνας).