ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕΡΟΣ 2ο

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕΡΟΣ 2ο