Δ.Τ.ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Θεσσαλονίκη, 06-05-2019

                                                                                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

ΔΗΛΩΣΗ
Μπορεί να μας απαντήσει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ο λαλίστατος πρόεδρος της:
α. αν οι εργασίες που δρομολογούνται από σήμερα στο σταθμό Βενιζέλου, αφορούν στον παλαιό ή τον νέο σχεδιασμό; (το παλαιό αφορούν και συγκεκριμένα τη νότια πρόσβαση)
β. αν στους προβλεπόμενους τρεις μήνες διάρκειας των εργασιών περιλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές εργασίες; (δεν περιλαμβάνονται)
γ. μήπως συμφώνησαν να καταχωθούν τα όποια αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλυφθούν εκεί και για αυτό αναφέρονται σε τρεις μήνες;
δ. γιατί χωρίς να υπάρχουν οριστικές μελέτες, προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα για το νέο σχεδιασμό του σταθμού προχωρούν σε εργασίες;
Στη Βενιζέλου συνεχίζουν την κοροϊδία. Θα εγκαταλείψουν τις κυβερνητικές θέσεις ισχυριζόμενοι ότι έλυσαν το πρόβλημα. Λένε ψέματα, ο σταθμός κινδυνεύει να μην κατασκευασθεί αν δεν αποσπασθούν και επανατοποθετηθούν οι αρχαιότητες και φοβούνται να το παραδεχθούν.
Τέλος, ας μας απαντήσουν:
α. πότε θα γίνουν οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών, οι οποίοι θα παραλαμβάνοντο αρχικά τον Αύγουστο του 2018, μετά το Μάρτιο του 2019 και τώρα ψελλίζουν για το επόμενο καλοκαίρι;
β. πως θα εκτελέσουν δοκιμαστικά δρομολόγια, όταν η γραμμή δεν είναι έτοιμη από την Ανάληψη έως το Αμαξοστάσιο; (δεν μπορεί να εκτελεσθούν πριν την παρέλευση επτά μηνών)