Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις στον Flash 99.4 με τον Χρήστο Τσαλικίδη και τον Θωμά Καλέση.