Ανατολικό 5ο Διαμέρισμα-Συζητάμε στις γειτονιές, Αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα