ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΕΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (Κεφ. Α’, Μέρος Β’)

Ν/Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης &Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»
Κεφάλαιο Α’, Μέρος Β’
Ρυθμίσεις για την αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε πατώντας εδώ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α αναλυτικά το σχέδιο νόμου