ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ( ΣΤΙΣ 5-2-2023)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Με τη Βούρμπιανη της Ηπείρου συνδέομαι μέσω της στενής μου σχέσης με τις οικογένειες Καναβούρα και Μαργαρίτη.