ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Στις 16-10-2023)

Σύσκεψη στο τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης για ένα θέμα χωροταξίας.
Δυστυχώς τα θέματα χωροταξίας αποτελούν ακόμη μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη της χώρας.
Προτεραιότητα της κυβέρνησης μας αποτελεί η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που μελετούν και το Οβάλ Γραφείο