Στο θέατρο Αριστοτέλειο συζητάμε για θέματα της εθνικής ταυτότητας και της παράδοσης.