Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις στον Focus fm 103.6 με τον Αντώνη Οραήλογλου και τον Γιάννη Πηλίδη.