Συζητάμε στην Καλαμαριά, αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας