Ομιλία μου στα πλαίσια της δράσης «Συζητάμε στις γειτονιές, αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα», που πραγματοποιήθηκε στην Τριανδρία