Με την ΔΑΚΕ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος συζητήσαμε για τα γενικότερα θέματα του τομέα υγείας και τα ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων.