Συζήτηση με επαγγελματίες για θέματα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη της Θεσ/νίκης