Τέλος στην υπερφορολόγηση από την κυβέρνηση της ΝΔ (Άρθρο στην εφημερίδα Karfitsa,02-07-2019)

0
Το τέλος της υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΝΔ.
Με παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής, αλλά και άλλες οι οποίες θα υλοποιηθούν με ορίζοντα τετραετίας, η ΝΔ έχει σχεδιάσει ένα καινούργιο μείγμα φορολογικής και οικονομικής πολιτικής, με σκοπό να δώσει ώθηση στους σημαντικότερους κινητήρες της αναπτυξιακής διαδικασίας, δηλαδή τις επενδύσεις και την οικοδομή.

Το πακέτο των παρεμβάσεων οδηγεί σε σημαντική μείωση του φορολογικού βάρους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά κίνητρα για επενδύσεις και δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΔ δεσμεύεται για σημαντική μείωση της φορολόγησης και των επιχειρηματικών κερδών, αφενός σε επίπεδο επιχείρησης και αφετέρου σε επίπεδο μερισμάτων. Ειδικότερα έχει εξαγγείλει:

– Μείωση εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 20%, μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή έως το τέλος του 2021.
– Μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων από το 10% στο 5%.
– Σταδιακή κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.

Για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων η ΝΔ δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στην καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ με δημιουργία νέας φορολογικής κλίμακας που θα έχει χαμηλότερο ανώτατο συντελεστή ο οποίος είναι σήμερα 45%. Επίσης, θα προχωρήσει στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου μισθωτών και συνταξιούχων κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Σήμερα ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα φυσικών προσώπων είναι 22% και εφαρμόζεται για το τμήμα του εισοδήματος έως 20.000 ευρώ. Εάν το πρώτο αυτό κλιμάκιο «σπάσει» σε δυο τμήματα με το πρώτο να είναι έως 10.000 και συντελεστή 9% και το δεύτερο με εισόδημα από 10.000 έως 20.000 και συντελεστή 22%, τότε επέρχεται μείωση του φορολογικού βάρους για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν χαμηλά εισοδήματα αλλά μεγαλύτερη μείωση φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, θα υπάρξει σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 15% και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που μετέτρεψε τις ασφαλιστικές εισφορές σε υπερφορολόγηση.

Τέλος, το πρόγραμμα της ΝΔ για την ακίνητη περιουσία προβλέπει τα εξής:
-Μείωση εντός διετίας κατά 30% του ΕΝΦΙΑ για όλους τους ιδιοκτήτες.
-Θέσπιση έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ έως 50% των δαπανών αισθητικής, λειτουργικής ή ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων.
-Αναστέλλεται για μια τριετία ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα και ο ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα.