ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΩ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ. (Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στις 06-02-2024)

Το ενδιαφέρον μου για το νομοσχέδιο εστιάζεται κυρίως στα θέματα της αλιείας, γιατί είναι γνωστό ό,τι στην Καλαμαριά και στην Κρήνη της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στην Ελλάδα.
Χαιρετίζω, επιτέλους, τη λειτουργία του Συμβουλίου Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών. Ήταν κάτι που το ζητούσαν οι αλιείς, όλων των βαθμίδων.
Διαβάζοντας όμως και τα επιμέρους άρθρα, θα ήθελα από τον Υπουργό, να επανεξετάσει ένα δυο θέματα.
Στο άρθρο 14, παραδείγματος χάρη, βλέπω, ότι «η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, δεν έχει ανασταλτική δύναμη επί της είσπραξης του προστίμου». Ίσως εδώ, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια ηπιότερη φάση, παραδείγματος χάριν, να καταβάλλεται ένα ποσοστό του προστίμου και το άλλο να καταβάλλεται αν απορριφθεί τελικά η ενδικοφανής προσφυγή.
Δεύτερο θέμα. Το άρθρο 11, το βλέπω κυρίως ως πρόβλημα. Αναφέρεται ότι, αν εντός της προθεσμίας των 120 ημερών, δεν εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών (ΣΕΑΠ),η ενδικοφανής προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Η λογική λέει ότι πρέπει να πάμε στο αντίθετο, γιατί έχοντας τη λογική της απόρριψης γιατί θεωρώ ότι πολλές προσφυγές δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.
Το σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, θέλω να το δείτε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί συνήθως οι νομοθετήσεις της κυβέρνησής μας κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση με τη λογική, αν κάτι δεν κατατεθεί από τα αρμόδια όργανα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι έχει ο πολίτης δίκαιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αυτό ισχύει γενικά στο Δημόσιο.(Ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΣΤΡΑΤΟΥ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Εγώ λέω να το ξαναδούμε, γιατί με τη λογική αυτή θα απορρίπτονται όλες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):Εμείς επαναλάβαμε μία Αρχή του διοικητικού δικαίου.(Ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΣΤΡΑΤΟΥ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ λέω ότι όλα κάποια στιγμή αλλάζουν κύριε Υφυπουργέ, ας το δούμε αυτό. Δεν μπορεί να κωλυσιεργεί, ας πούμε, μία επιτροπή και να την πληρώνει ο πολίτης. Πρέπει εντός 120 ημερών να εξετάζονται ή να τις κάνουμε 140 ή 160, ώστε να εξετάζονται όλες.
Τώρα όσον αφορά το άρθρο 12 και τις ειδικότερες διατάξεις. Γνωρίζω ότι πρέπει να καθορίσουμε με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω αν έχει καθοριστεί, το τι σημαίνει σοβαρή παράβαση, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θεωρώ σοβαρή παράβαση είναι εκείνη στην οποία έχει κληθεί και την έχει ταυτοποιήσει το Λιμενικό. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε κάποιες παραβάσεις, οι οποίες οφείλονται σε κάποια γεωγραφικά συστήματα τα οποία έχουν μεγάλη απόκλιση. Άρα, λοιπόν, πρέπει να καθορίσουμε το τι σημαίνει σοβαρό παράπτωμα.
Τέλος, όσον αφορά τα πρόστιμα. Υπάρχει μια άποψη που πρέπει να τη συζητήσουμε εκ μέρους των αλιέων κυρίως των γρι – γρι. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, σε μία μεγάλη ψαριά που είναι πέντε τόνοι νόμιμοι, αν βρεθούν 20-30 κιλά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις, να επιβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο; Για να έχουν οι άνθρωποι 5 τόνους νόμιμη ψάρια, σημαίνει ότι εκτός απροόπτου είναι νόμιμοι.
Όλα αυτά, τα θέτω στη διάθεσή σας. Γνωρίζω το ενδιαφέρον του υπουργού και όλων σας για την αλιεία. Απλώς, τα θέτω υπό συζήτηση μήπως βρούμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κινείται σε απόλυτα θετική κατεύθυνση.