ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 11-11-21)

Επιπλέον και εξαιρετικά σημαντική, είναι η τιμωρία της αλιευτικής δραστηριότητας με σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας, χωρίς την προβλεπόμενη κατά τις οικείες διατάξεις άδεια της αρμόδιας αρχής, εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των εσωτερικών υδάτων της ελληνικής Επικράτειας, προστατεύοντας τους Έλληνες αλιείς της Μέσης και Παράκτιας αλιείας και διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους.
Αν βέβαια θέλουμε να είμαστε πιο ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευελιξία στις Λιμενικές Αρχές να δρουν άμεσα μόλις διαπιστώσουν την παράνομη αλιευτική δραστηριότητα και να οδηγούν τα πλωτά σκάφη στον πλησιέστερο ελληνικό λιμένα για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής.