Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας εκπαιδευτικός χώρος αλλά είναι και χώρος κοινωνικοποίησης (Στο τηλεοπτικό κανάλι BLUESKY, στις 27-08-2020)

Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας εκπαιδευτικός χώρος αλλά είναι και χώρος κοινωνικοποίησης. Πρέπει να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως μας τα προτείνουν οι ειδικοί.
Έπρεπε να ανοίξει η οικονομία και άνοιξε με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η οικονομία εξαρτάται και από τον τουρισμό και από τις μεταφορές.
Βλέπω μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Θεωρώ ότι μέσα σε οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να τεθεί και το πρόβλημα της Κύπρου.
Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα ώστε οι οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία να ξεκινήσουν να αποπληρώνονται μετά τον Απρίλιο σε 12 ή 24 δόσεις.
Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και την επικαιρότητα στο τηλεοπτικό κανάλι BLUE SKY με τον Κώστα Χαρδαβέλλα.