Τοποθέτησή μου στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συζήτηση του Προϋπολογισμού.