ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Τροπολογία του Σ/Ν του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», για τη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών σε οικισμούς του πρώην οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.