Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού.

Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού.

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας.

1093-163 30 09 2021 ΣΤΟ ΣΝ ΤΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρο 4)