ΒΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ Η ΔΑΝΙΑ

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον νέο Ποινικό Κώδικα επισυνάπτω μία πρόταση για την μεσομακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των ανηλίκων.
Συγκεκριμένα προτείνω να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Δανίας, που έλυσε σημαντικά το πρόβλημα. Πώς; Εκεί από το δημοτικό ακόμη υπάρχει μία ώρα την εβδομάδα μάθημα ενσυναίσθησης. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και όχι να ανταγωνίζονται. Έτσι εξελίσσονται συναισθηματικά.