Χιλιάδες ιδιοκτήτες ανταλλάξιμων κτημάτων όμηροι της Συνθήκης της Λωζάνης

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς: Υπουργό Σταϊκούρας Χρήστος (Υπουργός Οικονομικών )
Θέμα: Χιλιάδες ιδιοκτήτες ανταλλάξιμων κτημάτων όμηροι της Συνθήκης της Λωζάνης
Χίλιοι περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, βρίσκονται όμηροι αγωγών που έχει καταθέσει το Ελληνικό Δημόσιο εναντίον τους, διότι θεωρεί ότι τα ακίνητα του ανήκουν, με βάση τη Συνθήκης της Λωζάνης. Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 1999, με την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης, το Δημόσιο – μετά από δεκαετίες αδράνειας – θυμήθηκε να προβάλει δικαίωμα κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, οι οποίες όμως στο μεταξύ είχαν ήδη τεμαχιστεί και πωληθεί με συμβολαιογραφικές πράξεις και φυσικά επί αυτών ανεγέρθηκαν πολυκατοικίες, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων είχαν καταχωρήσει τις ιδιοκτησίες τους στο Κτηματολόγιο. Όταν διαπιστώθηκε η «διπλοεγγραφή» το 2001, το Δημόσιο υπέβαλε ενστάσεις στο Κτηματολόγιο, οι οποίες απορρίφθηκαν, ενώ επανήλθε τον Δεκέμβριο του 2018, στην εκπνοή της προθεσμίας. Παρά το γεγονός ότι σε όλες τις ενστάσεις που έκανε το Δημόσιο, δικαιώθηκαν οι ιδιώτες, εντούτοις έως και σήμερα το Δημόσιο εμμένει να αμφισβητεί την ιδιοκτησία τους, δημιουργώντας στους πολίτες έντονη ανασφάλεια αλλά και αγανάκτηση.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Με ποιον τρόπο θα επιλυθεί το ζήτημα των καλόπιστων, ως επί το πλείστον, πολιτών ιδιοκτητών που απέκτησαν με νόμιμους τίτλους ανταλλάξιμα κτήματα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, των οποίων τις ιδιοκτησίες αμφισβητεί η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ύστερα από 100 χρόνια απραξίας;
Αρχείο Ερώτησης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης: