ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. (Στις 28-02-2023)

Με υπουργική τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας στους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους, διάρκειας έως 2 εργασίμων ημερών ανά έτος για τις περιπτώσεις της ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία τους για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κακοκαιρία ή καύσωνας) και εφόσον έχει εκδοθεί σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των συνθηκών αυτών.
Μπορείτε να βρείτε την τροπολογία στο ακόλουθο link: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/12230075.pdf