Ανάδειξη του Θερμαϊκού κόλπου σε σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής

0
Κυρίες και Κύριοι, Αποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά να υποστηρίξουμε το συνέδριο αυτό αλλά και να συμμετάσχουμε με εισήγηση, όχι μόνο λόγω του πολύ σημαντικού θέματος που πραγματεύεται αλλά κυρίως, επειδή αποτελεί πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα αποτελεί και συνδιοργάνωση έξι (6) δήμων. Ανέκαθεν οι λέξεις οι οποίες περιείχαν το πρόθεμα συν της ελληνικής γλώσσας με γοήτευαν ιδιαίτερα. Λέξεις όπως συμμετοχή, συνδιοργάνωση,συνεργασία, συμπεριλαμβάνω, συνειδητοποιώ, και άλλες βέβαια που περιλαμβάνονται στο τεράστιο γλωσσικό μας απόθεμα, είναι μοναδικές στο να δίνουν άλλη διάσταση σε γεγονότα, πράξεις, προσπάθειες. Έτσι λοιπόν πιστεύω, ότι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του σημερινού συνεδρίου, πέρα από την τεχνοκρατική προσέγγιση που και αυτή, βέβαια, είναι εξαιρετικά σημαντική, πρέπει να είναι η ανάγκη συνεργασίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης μακριά από κομματικά, τοπικά και προσωπικά συμφέροντα και κυρίως μακριά από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της κεντρικής εξουσίας. Μία συνεργασία η οποία είναι ακόμη πιο απαραίτητη όταν αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρόσταγμα και ταυτόχρονα αναφορά κάθε κοινωνίας και επιτακτική σημερινή ανάγκη, μέσα σε μια βαθιά οικονομική κρίση που μας δίνει όμως σε κάποιο βαθμό τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε δειλά-δειλά την επόμενη μέρα.Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός ειδικά για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης πρέπει να λάβει σημαντικά υπόψη του την ανάπτυξη του Θερμαϊκού κόλπου και της παράκτιας περιοχής. Πώς ορίζεται όμως ο όρος «Βιώσιμη Ανάπτυξη»; Ένας από αυτούς τους ορισμούς που κατά τη γνώμη μου ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα θέλει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας που σέβεται το περιβάλλον και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά, ώστε να μη θίγεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Οφείλουμε λοιπόν να αυξήσουμε την οικονομική δραστηριότητα με προσέλκυση επενδύσεων δημοσίων αλλά και ιδιωτικών, κυρίως ιδιωτικών, κατανοώντας ότι το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο βασίζεται σε στρατηγικά πλαίσια που εκπονούνται από το κέντρο και απευθύνονται στην περιφέρεια, δεν μπορεί να αποδώσει. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, απλά με μία συνεχή προσπάθεια, οφείλουν να άρουν όλα τα αντικίνητρα, τα οποία θέτουν τόσο η κεντρική εξουσία όσο και τα κάθε λογής τοπικά συμφέροντα. Οφείλουν επίσης να λειτουργήσουν με τη λογική, στο βαθμό βέβαια που επιτρέπεται, του ιδιώτη επιχειρηματία, προωθώντας το προϊόν τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Θερμαϊκός, οι παράκτιες περιοχές και το περιβάλλον τους. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα συγκριτικά με την αέναη προσπάθεια προσέλκυσης δημοσίων επενδύσεων θα είναι περισσότερο αποδοτικά. Αυτό βέβαια,δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια για αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στην περιοχή δεν είναι σημαντική. Δεν μπορεί όμως να είναι η μόνη προτεραιότητα των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αγνοείται το τεράστιο απόθεμα σε πόρους, σε ιδέες, σε καινοτόμες δράσεις και σε ταχύτητα υλοποίησης που έχει ο ιδιωτικός τομέας. Οι τοπικές από την άλλη κοινωνίες, οφείλουν να αγκαλιάσουν τέτοιες προσπάθειες και να μην βλέπουν κάθε φορά πίσω από αυτές είτε εστίες διαφθοράς είτε στόχους να προωθηθούν προς αυτές, ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των τοπικών. Όπως βέβαια αναφέραμε, η βιώσιμη ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά. Πώς μπορεί όμως να επιτευχθεί αυτό,χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο και χωρίς συνεργασία με την κεντρική εξουσία; Πώς θα διαχειρισθούν π.χ. οι παράκτιοι δήμοι στα δυτικά μια μελλοντική αύξηση της δραστηριότητας του Λιμένος Θεσσαλονίκης και την παράλληλη αύξηση της ανάγκης για χώρους Logistics; Πώς θα επηρεάσει το περιβάλλον; Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν από σήμερα ώστε πραγματικά να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη; Τι επίδραση θα έχει μία τέτοια δραστηριότητα στο Δέλτα του Αξιού; Πώς θα βρούμε την κατάλληλη σχέση ώστε να πετύχουμε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και προστασία του περιβάλλοντος;

<!–[if gte mso 9]>