Με αφορμή τη σύσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά με τουςεκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στις 10το πρωί της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, μεευθύνη της γραμματείας παραγωγικών τομέων της ΝΔ, ο αναπληρωτής γραμματέας κ.Στράτος Σιμόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

 «Οι συσκέψεις του Προέδρου κ. Αντώνη Σαμαρά, με τους παραγωγικούςφορείς της Θεσσαλονίκης δεν έχουν τυπικό ή διαδικαστικό χαρακτήρα αλλάαποτελούν την ευκαιρία για έναν ουσιαστικό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίουπεριγράφονται τα προβλήματα και εξειδικεύονται οι πιθανές λύσεις. Ο ιδιωτικόςτομέας, άλλωστε, μπορεί να αποτελέσει το όχημα της εξόδου της χώρας από τηνοικονομική κρίση και η Νέα Δημοκρατία έχει ως προμετωπίδα της οικονομικής τηςπολιτικής τη στήριξη της επιχειρηματικότητας».

Με διοργανωτή τη Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας,πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011, συνάντηση του Προέδρου τηςΝΔ, Αντώνη Σαμαρά με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, στοπλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 76ηΔιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

 

Στη σύσκεψη προσκλήθηκαν να πάρουν μέρος εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων:

 

-Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

-Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

– Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)

-Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

-Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ)

– Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ)

-Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ)

-Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ)

-Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής (ΕΞΧ)

 

Οι φορείς ανέπτυξαν στον κ. Σαμαρά τις προτάσεις τους για την αντιμετώπισητης οικονομικής κρίσης και την τόνωση της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και τηςΒ. Ελλάδος γενικότερα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας από τη ΝΔ.

 

«Στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία, οι παραγωγικοί φορείς της πόληςέχουν συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις στις οποίες η Πολιτεία οφείλεινα δώσει την πρέπουσα σημασία», τόνισε o Αναπληρωτής Γραμματέας ΠαραγωγικώνΤομέων της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, κατά την έναρξη της ημερίδας.

Όπως πρόσθεσε: «Οι συσκέψεις του Προέδρου της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά, με τουςπαραγωγικούς φορείς δεν έχουν τυπικό ή διαδικαστικό χαρακτήρα αλλά αποτελούνευκαιρία ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου περιγράφονταιτα προβλήματα και εξειδικεύονται οι πιθανές λύσεις». Και ολοκλήρωσε την τοποθέτησητου επισημαίνοντας πως «ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει το όχημα τηςεξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση και η ΝΔ έχει στην κορυφή τηςοικονομικής της πολιτικής τη στήριξη της επιχειρηματικότητας».

 

Θέσεις φορέων

 

Πέρα από τις πάγιες θέσεις για την ανάγκη μείωσης φόρων, αύξησης ρευστότηταςκαι μείωσης της γραφειοκρατίας και εκτός από τη γενική παραδοχή ότι ηΘεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν αναπτυξιακές δυνατότητες, οι φορείς,μεταξύ άλλων, πρότειναν τα εξής:

 

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,επισημαίνεται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας του ΟΠΕ (ΕλληνικόςΟργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου) και του invest in Greece, με παράλληλη αλλάέμπρακτη αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ (Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών) στιςελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό καθώς και η απλοποίηση των εξαγωγικώνδιαδικασιών, με άρση των σχετικών προσκομμάτων.

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επαναφέρει στο προσκήνιοτην πρόταση δημιουργίας Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας και την ανάγκηεξειδικευμένης ενίσχυσης της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων είτε μέσωάμεσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, είτε μέσω της ανταποδοτικής παροχήςομολόγων του ελληνικού δημοσίου για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών-χρεών προςτις επιχειρήσεις, είτε μέσω της δημιουργίας ενός εναλλακτικού μηχανισμούχρηματοδότησης τους.

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτείνειεπιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ στα πέντε έτη, αντίτων τριών που ισχύει, για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ημερομηνίαένταξης τους στο πρόγραμμα καθώς και την εγγύηση των μεταχρονολογημένωνεπιταγών από τις τράπεζες.

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότιτο ΕΤΕΑΝ οφείλει να λειτουργήσει με νέο σύστημα παρέχοντας εγγυήσεις απευθείαςστην επιχείρηση, χωρίς να παρεμβάλλεται η τράπεζα, όπως συμβαίνει σήμερα,προτείνει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λετουργίας της «Τειρεσίας ΑΕ» καιζητά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της πρώτης πτώχευσης ενός νέουεπιχειρηματία.

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, από την πλευρά του,σημειώνει την ανάγκη για ισότιμη ένταξη του εμπορίου με τους άλλουςπαραγωγικούς κλάδους στον επενδυτικό-αναπτυξιακό νόμο και επιθυμεί να δοθείπαράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στοπρόγραμμα επιδότησης της υφιστάμενης απασχόλησης.

 

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, ζητά τηνκατάργηση του φόρου πολυτελείας 10% στην παραγωγή-βιοτεχνία προϊόντωναργυροχρυσοχοϊας και δερμάτινων ειδών καθώς και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτηςφορολογικής επιβάρυνσης που επιβάλλουν οι δήμοι στις επιχειρήσεις.

 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκηςζητά χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από τις τράπεζες με μικράεπιτόκια, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και την παροχή κινήτρων που θα βοηθήσουντις ΜΜΕ να γίνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

 

Για την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης η αύξηση τηςτουριστικής κίνησης θα έρθει, μεταξύ άλλων, μέσα από την άρση του cabotage καιτον εκσυγχρονισμό του επιβατικού σταθμού του ΟΛΘ και τη χρηματοδότηση ειδικήςκαμπάνιας τουριστικής προβολής, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, από τον ΕΟΤ και τουπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με την ταυτόχρονη δημιουργία σελίδων τηςπόλεως στους σημαντικότερους τουριστικούς διαδικτυακούς τόπους.

 

Τέλος η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής προτείνει τη βελτίωσητων υποδομών του νομού, τη συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών καιπολιτιστικών μνημείων, τη χάραξη σχεδιασμού στρατηγικής marketing καθώς και τηδημιουργία προσφορών θεματικών πακέτων στους διηπειρωτικούς επισκέπτες.