ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΤΙΣ 9-7-2022)

Στην έκθεση Νανοτεχνολογίας μπροστά από μια εφαρμογή για εξοικονόμηση ενέργειας σε μεγάλα ιστιοφόρα.
Οι ηλιακές κυψελίδες μπορούν να έχουν ευρύτατη εφαρμογή.