Η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών