Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις στις Ειδήσεις της EURO τηλεόρασης με τον Αλέξανδρο Φερραίο